Müügitingimused
Kasutus- ja privaatsustingimused

 

1. Üldtingimused

1.1. Kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad õigussuhetele, mis tekivad internetiaadressil www.baltfit.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Baltfit OÜ (edaspidi Müüja) ja E-poe kliendi (edaspidi Klient) vahel seoses E-poe kasutamisega ja sealt toodete ning teenuste (edaspidi Tooted) ostmisega.
1.2. Müüja andmed:
Baltfit OÜ
Narva mnt 12-4
Tallinn 10124
Reg. nr. 14451580
Telefon +372 5886 6380
Email: info@baltfit.ee
1.3. E-poe kasutajaks registreerides ja/või Toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.4. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest E-poe koduleheküljel www.baltfit.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kliendi poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti. Kliendil on kohustus iga kord, kui ta kasutab E-poe veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

 

2. Hinnad ja Tooted

2.1. Kõik E-poes müüdavate Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
2.2. Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Toodete hindu. Juhul, kui Müüja muudab Toodete hindu pärast Kliendi poolt Toote suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Toote Kliendile hinnaga, mis kehtis Kliendi poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Klient tasus Toodete eest ning ostu-müügitehing loeti sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Kliendi poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kliendil õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Toote müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
2.3. Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu asjaolu) ja E-poes pakutava Toote hind on võrreldes selle Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Müüjal õigus taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kliendi poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Toodet Kliendile veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.
2.4. Klient on kohustatud E-poodi kasutades arvestama, et kuvatavad fotod toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Toote tegelikust väljanägemisest.
2.5. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma 5 tööpäeva jooksul peale toote puudumise selgumist.

 

3. Kupongi koodi kasutamine

3.1 Kupongi kood on numbri- ja tähekombinatsioon, mille alusel on võimalik saada BaltFit e-poest ostes täiendavat allahindlust.
3.2 Kupongi kood kehtib ostuks ainult BaltFit e-poes https://www.baltfit.ee.
3.3 Kupongi kood annab täiendavat allahindlust, mis lisandub tavapärasele e-poe soodustusele.
3.4 Korrektse kupongi koodi sisestamisel muutub tasumisee kuuluv automaatselt, arvestades nii tavapärast soodustust kui koodiga lisandunud soodustust.

 

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle virtuaalsesse ostukorvi.
4.2. Olles soovitud Toote(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Klient ostu-müügitehinguga edasiminemiseks ostu vormistama. Kliendil on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Toodete kogust, samuti Tooteid Ostukorvist eemaldada.
4.3. Kliendi poolt Ostukorvi lisatud Toodete hinnale lisandub ka transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kliendi poolt Toodete eest tasumisele kuuluvale hinnale. Transpordikulu sõltub valitud transpordi viisist, Toote kogusest, kaalust, suurusest ja sihtkohast. Transpordikulu võib olla ka 0 (null) eurot.
4.4. Pärast traspordi viisi valimist peab Klient täitma ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood).
4.5. Tellimuse esitamiseks peab Klient valima ostetavate Toodete eest maksmise viisi (pangalingi või krediitkaardiga või ettemaksuarvega) ning kinnitama tellimuse.
4.6. Pangalingi või krediitkaardiga makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas. Klient suunatakse makse tegemiseks tema poolt valitud internentipanka või finantsteenusepakkuja juurde. Peale makse sooritamist internetipangas peab Klient klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Kliendi poolt Toote tasumise kohta. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
4.7. Kliendi ja Müüja vahel loetakse Toote suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud kinnituse Toote eest täieliku tasumise kohta või kui ettemaksuarve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Müüja pangakontol. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Kliendi poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.

 

5. Tellimuse täitmine

5.1. Valides kohaletoimetamise viisina pakiautomaadi, jõuab Müüja laos olev Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega, mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta, tagastuskoodi ning hoiutähtaja lõppu. Automaadid on üldjuhul avatud 24 tundi. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.
5.2. Klient on kohustatud säilitama punktis 5.1. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni. Kliendil on võimalik Toode vajadusel ümber vahetada või tagastada, kasutades selleks samas SMS-is olnud tagastuskoodi.
5.3. Valides kohaletoimetamise viisina Kulleri, jõuab Müüja laos olev Toode Kliendi poolt valitud aadressile 2-10 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote kohaletoimetamise aeg sõltub kauba sihtkoha riigist. Kuller võtab Kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja.
5.4. Juhul, kui Klient on tellimuse vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab kohaletoimetamise tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.
5.5. Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Kliendi poolt ostetud Toodet ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Toote tarnijalt tellida ning on ilmne, et Toote kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Toote tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Kliendile viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Toote kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning ühtlasi annab teada Kliendi poolt tellitud Toote kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.
5.6. Juhul, kui Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: hello@baltfit.ee.
5.7. Klient peab Toote kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Toote pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Toote pakend, samuti Tootele paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid.

 

6. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

6.1. Füüsilisest isikust Kliendil on õigus tellimusest põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode/Tooted ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14-päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab.
6.2. Toote tagastamiseks peab Klient saatma Müüjale 14 päeva jooksul kirjalikus vormis taganemisavalduse, milles Klient märgib, kas ta soovib läbi ostu-müügi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Toote eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Toote mõne muu Müüja poolt pakutava Toote vastu.
6.3. Kliendi poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kliendile Toote eest tasutud ostu-müügihinna ja transpordikulu. Kui Klient on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Klient on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Toote või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.
6.4. Müüja kannab Kliendile raha tagastatud Toote eest hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Klient on sama tähtaja jooksul Toote Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Toote Müüjale tagasi saatnud. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus.
6.5. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.6. Kui Kliendi poolt tagastatav Toode (ja/või Toote pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kliendist tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt Toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.
6.7. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Kliendile tasaarvestamise avalduse Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kliendil õigus kaasata Toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kliendi ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
6.8. Juhul, kui kohaletoimetamise viisiks oli valitud pakiautomaat, saab tellimuse ümber vahetada või tagastada pakiautomaadi vahendusel, kasutades selleks esialgses SMS-is sisalduvat tagastuskoodi. Tagastuskoodi kasutamisel on tagastamine tasuta ja tagastus jõuab E-poodi 3 tööpäeva jooksul.

 

7. Pretensioonide esitamise kord

7.1. Müüja vastutab Toote lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Toote üleandmisest Kliendile.
7.2. Tootel puuduse ilmnemisel peab Klient hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Klient eab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Tootel puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Toote suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Toote suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.
7.3. Kõik pretensioonid vaatab Müüja läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.4. Kliendil on Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Toote parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Toote suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.
7.5. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

 

8. Andmekaitse ja privaatsustingimused

8.1. Müüja jaoks on oluline Klientide privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja on kasutusele võtnud mõistlikud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Klientide turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.
8.2. Müüja kogub Kliendi kohta: 1) ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed, 2) infot sooritatud ostude kohta, 3) logiteavet, sh Kliendi poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Klient veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kliendi seadmesse salvestanud. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
8.3. Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid 48 kuud. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist E-poe andmebaasis. Kliendil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda e-posti teel.
8.4. Klient nõustub isikuandmete (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress, pangakonto number, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed, ostuajalugu, klienditoe andmed) kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kliendi isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kliendi riigi seadused.
8.5. Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kliendi kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.
8.6. Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad E-poe teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.
8.7. Müüja kasutab veebilehitseja küpsiseid (ing.k. cookie) selleks, et pakkuda Kliendile E-poe veebilehel paremat ja turvalisemat teenust. Küpsis on väike tekstilõik veebilehitsejas, mis laetakse Kliendi seadmesse külastades E-poe veebilehte. Küpsised võimaldavad E-poe kasutaja arvuti ära tunda, samuti salvestavad küpsised andmed, mida Klient leheküljel liikudes avaldas, nagu näiteks kasutajanimi, või leheküljed, mida Mängija viimati külastas.
8.8. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
8.9. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Klienti. Kliendil on kohustus iga kord, kui ta kasutab E-poe veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.
8.10. Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.
8.11. Isikuandmeid töötleb Baltfit OÜ, Narva mnt 12-4, Tallinn, 10124. Reg. nr. 14451580.